Katolícka univerzita v Ružomberku

Druhé kolo prijímacích talentových skúšok 8.9.2016

16.06.2016 09:02

Dňa 8. 9. 2016 od 9:00 hod. sa na Katedre hudby PF KU bude konať druhé kolo prijímacích talentových skúšok na tieto bakalárske a magisterské študijné programy:

- Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii v dennej forme,

- Učiteľstvo hudobného umenia jednopredmetové so zameraním: hra na organe, hra na klavíri a sólový spev v dennej a externej forme.

Požiadavky na talentové skúšky nájdete tu:

Ucit_hud_umenia_jednopredmetove.docx (20235)
Ucit_hud_vychovy_v_kombinacii_prijimacky.docx (19332)
 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode