Katolícka univerzita v Ružomberku

Zadeľovanie individuálnych hodín

11.09.2015 10:04

 

ZADEĽOVANIE INDIVIDUÁLNYCH HODÍN

v zimnom semestri 2015/2016

na Katedre hudby PF KU na Nám. A. Hlinku 56

 


Študijné programy:

Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii

Učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii

Učiteľstvo hudobného umenia acirkevná hudba

 

Klavír,

prof. MgA. René Adámek                       

18. 9. 2015 o 10.00 v učebni č. 210

Mgr. art. Martin Jurčo, PhD. 1           

8. 9. 2015 o 10.00 hod. v kabinete č. 407

PaedDr. Miriam Matejová, PhD.            

18. 9. 2015 o 10.00 hod. v kabinete č. 407

 

Organ

doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.            

16.09.2015 od 9:00 do 11:30 hod. v kabinete č. 215

PaedDr. Mgr. art. Peter Lalinský, PhD.                       

16.09.2015 od 10,00 - 12,00 a od 13,00 - 17,00 hod. v kabinete č. 206

 

Husle

doc. ThDr. Rastislav Adamko, PhD.                                    

16.09.2015 od 9:00 do 11:30 hod. v kabinete č. 215

17.09.2015 od 9:00 do 11:30 hod. v kabinete č. 215

 

Akordeon

PaedDr. Ivan Mráz, PhD.

22.09.2015 od 9:00 hod. v kabinete č. 403

 

Flauta

Mgr. Marta Mažáriová, PhD.

17.09.2015 od 10:30 do 14:00 hod. v kabinete č. 402

18.09.2015 od 8:00 do 12:00 hod. v kabinete č. 402

Gitara

Mgr. Monika Miháľová

17.09.2015 od 10:00 do 12:00 hod. v miestnosti č. 308

18.09.2015 od 10:00 do 12:00 hod. v miestnosti č. 308

 

Hlasová výchova, Spev a hlasová výchova, Sólový spev, SPEV

Mgr. et Mgr. Martina Procházková, PhD.

16.9. 2015 od 9.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

17.9. 2015 od 9.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

PaedDr. Mgr. art. Miriam Žiarna, PhD., ArtD.

16.9. 2015 od 8.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

17.9. 2015 od 9.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

18.9. 2015 od 9.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

PaedDr. Mgr.art. Stefka Palovičová-Kovačeva, PhD.

16.9. 2015 od 10.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

17.9. 2015 od 10.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

18.9. 2015 od 10.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

Mgr. art. Daniela Baňasová

17.9. 2015 od 10.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

18.9. 2015 od 10.00 – 12.00 hod. v kabinete č. 214

 

 

Študijný program:

Predškolská a elementárna pedagogika

 

Hra na nástroji

Mgr. Ivana Vernusová

19. 9. od 8:00 - 10:30 hod. v kabinete č. 405

 

Mgr. Marianna Lechmanová

19. 9. od 8:00 - 10:30 hod. v kabinete č. 401

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web zdarma!Webnode