Interpretačné kurzy v hre na klavíri

15.11.2010 11:05

 11. - 12. 11. 2010

Vedúci kurzov: prof. Atilla Pless