Konferencia "ANTON ASCHNER v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia"

23.09.2013 09:26

Dňa 29. apríla 2013 všetkých sympatizantov peknej a hodnotnej hudby pozýva na vedeckú konferenciu s názvom "ANTON ASCHNER v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia". Konferencia sa uskutoční v Sieni rektorov Rektorátu KU v čase od 11:00 do 17:00 hod. V rámci konferencie je o 19:00 hod. v Jezuitskom kostole naplánovaný aj verejný koncert pedagógov a študentov Katedry hudby, kde zaznejú vybrané diela tohto skladateľa.

Osobnosť, no najmä dielo kremnického kantora Antona Aschnera (1732–1793) predstavuje jeden z  najnepochopiteľnejšie prehliadaných fenoménov slovenskej hudobnej histórie. I keď patril tento skladateľ svojho času k najkvalitnejším tvorcom duchovnej hudby na území „Horného Uhorska“ resp. k vôbec najpozoruhodnejším predstaviteľom hudobného klasicizmu, pôsobiacim v tunajšom geografickom priestore,  jeho meno, no najmä rozsah a podoba jeho tvorby, sú podnes známe v podstate len hŕstke „zasvätencov“...