Musica et educatio IV. – Konferencia doktorandov

30.01.2013 10:50

 

 

Musica et educatio IV. – Konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku

Dátum: 20. – 21. novembra 2012

Na konferencii odzneli príspevky študentov doktorandského štúdia v odbore Didaktika hudby, z viacerých univerzít na Slovensku i v Českej republike. Doktorandi a mladí vedeckí pracovníci prezentovali výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti.