Musica sacra, Quo vadis?

15.10.2010 08:45

 Odborný seminár zameraný na problematiku chrámovej hudby na Slovensku a v okolitých krajinách v súčasnosti a minulosti.

12. októbra 2010

Prednášajúci:

prof. Ireneusz Pawlak (Poľsko)

prof. Jiří Sehnal (Česká republika)

prof. Ján Vladimír Michalko 

ThDr. Anton Ziolkovský, PhD

MgR.  Rastislav Podpera, PhD

Mgr. art. Stanislav Šurin