Pramene slovenskej hudby - konferencia

30.01.2013 10:49

 

 - 2. konferencia hudobných knihovníkov,

archivárov a múzejníkov

Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku

Dátum: 25. – 26. septembra 2012

Na konferencii zazneli príspevky v dvoch tematických okruhoch:

  • I. Pramene sakrálnej hudby;
  • II. Hudobné knihovníctvo a jeho význam v znalostnej spoločnosti.