Prednáška v rámci interpretačných kurzov zo spevu

30.11.2010 10:02

11.11.2010, Sieň rektorov,

Prednášajúci: dr. Pawel Sobierajski