Recitál klavírneho dua

30.01.2013 10:03

 

Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku

Dátum: 14. apríla 2012

Koncert talentovaných študentov odboru Hudobné umenie – Hra na klavíri Alžbety Herdovej a Zoltána Benku. Okrem sólových výkonov oboch študentov zazneli v programe aj štvorručné skladby. Diváci si vypočuli diela od J. S. Bacha, W. A. Mozarta, L. van Beethovena, S. Rachmaninova, G. Bizeta a ďalších.