Študentská umelecká činnosť 2012

30.01.2013 10:05

 

 

Študentská umelecká činnosť 2012 – celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe, sólovom speve a štvorručnej hre na klavíri

PF KU v Ružomberku

Dátum: 17. – 18. apríla 2012

IX. ročník súťaže s medzinárodnou účasťou v hre na klavíri, organe, sólovom speve a štvorručnej hre na klavíri organizovanej pre študentov hudobných študijných programov na pedagogických fakultách. Súťaž prebieha v 2 kategóriách: I. kategória – je určená študentom, ktorí nie sú študenti, maturanti, príp. absolventi konzervatórií. II. kategória – je určená študentom, maturantom, príp. absolventom konzervatórií a študentom študijného programu: Učiteľstvo predmetu hra na organe / hra na klavíri, spev v kombinácii s hudobnou výchovou.