Záverečný koncert študentov odboru Hudobné umenie – Cirkevná hudba

30.01.2013 10:00

 

Kostol Povýšenia sv. Kríža v Ružomberku

Dátum: 11. apríla 2012

Na koncerte sa predstavili študenti 2. ročníka magisterského štúdia odboru Hudobné umenie – Cirkevná hudba. V ich podaní zazneli antifóny a organové diela rôznych autorov. Študenti predviedli svoje schopnosti z oblasti cheironómie a organovej hry.