Bakalárske práce

 

Bc. 2005

Bc. 2005/1                 

Marhefka Marián: Organy v regióne Spišská Stará ves

 

Bc. 2008

Bc. 2008/1                 

Barčovská K.: Význam didaktickej hry vo vyučovaní hudobnej teórie a jej využitie v metodike klavírnej hry pri príprave mladších žiakov.

Bc. 2008/2                 

Biroš F.: Možnosti integratívnej pedagogiky na prvom stupni základných škôl.

Bc. 2008/3                 

Cingelová A.: Hudobný zážitok u detí predškolského veku.

Bc. 2008/4                 

Čierniková D.: Wagnerové názory na hudobnú drámu.

Bc. 2008/5                 

Čurmová M.: Filozofické a pedagogické princípy metódy Suzuki

Bc. 2008/6                 

Dzurjanin, M.: Stav liturgickej hudby vo vranovskom dekanáte.

Bc. 2008/7                 

Džurbalová M.: Predstavitelia slovenskej hudobnej pedagogiky – Frico Kafenda a Anna Kafendová

Bc. 2008/8                 

Forgáčová M.: Dejiny cirkevného hudobného školstva v Levoči so zameraním na 17. A 18. storočie.

Bc. 2008/9                 

Frimmelová Ľ.: Hudobný rozvoj detí do troch rokoch.

Bc. 2008/10               

Gȍmȍryová T.: Využitie rôznorodých piesňových námetov v tvorivom hudobnom zamestnaní v MŠ. (PEP)

Bc. 2008/11               

Grúňová B.: Vplyv kontrastných hudobných žánrov na formovanie osobnosti v období dospievania.

Bc. 2008/12               

Holečková V.: Stručný prehľad vývoja opery v Baroku a v Klasicizme.

Bc. 2008/13               

Janoťák Š.: Nápevy na modlitby veriacich.

Bc. 2008/14               

Jánoš, P.: Organy v banskobystrickej diecéze.

Bc. 2008/15               

Kanaliková, M.: História a súčasnosť detského folklórneho súboru Kelčovan.

Bc. 2008/16               

Klempár S.: Význam a špecifiká výchovy speváka v 21. storočí.

Bc. 2008/17               

Kurtulíková S.: Význam hlasovej výchovy pre hlasovú hygienu učiteľa na druhom stupni základnej školy.

Bc. 2008/18               

Lichvan R.: Pedagogická a skladateľská činnosť Fraňa Dostalíka

Bc. 2008/19               

Lukáč M.: Sakrálna tvorba Charlesa Gounoda v období rokov 1850 – 1870

Bc. 2008/20               

Majerčáková A.: Rozvoj hudobných schopností detí predškolského veku. (PEP)

Bc. 2008/21               

Marjaková M.: Hudba – forma komunikácie

Bc. 2008/22               

Mihaliková S.: Operná tvorba Gyacoma Pucciniho.

Bc. 2008/23               

Palider R.: Gregoriánsky chorál v slovenských odborných a vedeckých publikáciách po roku 1989

Bc. 2008/24               

Pasnišinová S.: Arrigo Boito, opera Mefistofeles

Bc. 2008/25               

Pišteková S.: Aplikácia pedagogického konceptu muzikoterapie u detí s poruchami správania

Bc. 2008/26               

Pitoráková, V.: Organové festivaly na Slovensku

Bc. 2008/27               

Poláčková, A.: História a súčasnosť folklórneho súboru Kysučan

Bc. 2008/28               

Pračková M.: Význam opernej reformy Claudia Monteverdiho

Bc. 2008/29               

Prusáková M.: Štvorručná hra ako súčasť vyučovacieho procesu na Základnej umeleckej škole

Bc. 2008/30               

Púčková M.: Operná reforma Christophera Willibalda Glucka

Bc. 2008/31               

Rusnáková A.: Špecifiká v rámci spevov liturgie hodín v Reholi Dominikánov na Slovensku

Bc. 2008/32               

Szabóvá S.: Osobnosť PhDr. Márie Potemrovej v hudobnom dianí v Košiciach

Bc. 2008/33               

Špiner D.: Vývoj klavíra v kontinuite hudobných dejín

Bc. 2008/34               

Tokarčíková, M.: Organové dni J. Grešáka v Bardejove

Bc. 2008/35               

Tomľanová, M.: Slovenská organová tvorba 18. a 19. storočia

Bc. 2008/36               

Užáková M.: História a súčasnosť detského speváckeho zboru „Vlašanček“ pri Cirkevnej ZUŠ sv. Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch a jeho vplyv na rozvoj osobnosti jeho členov

Bc. 2008/37               

Vojtková A.: Interpretácia klavírneho diela ako prejav osobnosti

Bc. 2008/38               

Fiasová, D.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Stará Ľubovňa a Kežmarok (dodatočne zaregistrovaná)

 

Bc. 2009

 

Bc. 2009/1                  

Brandisová, J.: Slovenská organová hudba v 20. storočí

Bc. 2009/2                 

Bystrianska, L.: Folklórne tradície v Hrušove

Bc. 2009/3                 

Cvancigerová, K.: Ľudová hudobná tradícia v regióne Horná  Torysa

Bc. 2009/4                 

Hanečáková O.: Cirkevná hudba v okrese Stará Ľubovňa

Bc. 2009/5                 

Hanzely Š.: Ľudová hudobná tradícia stredného a dolného Spiša

Bc. 2009/6                 

Hollá E.: Detská pieseň v tvorbe L. Burlasa, T. Hirnera, D. Kardoša  a jej využitie v pedagogickom procese na ZUŠ

Bc. 2009/7/I.              

Hutyrová J.: Hudobná zložka v pohybovo-dramatickom prejave dieťaťa so zameraním na využitie v základnej umeleckej škole

Bc. 2009/7/II.            

Hutyrová J.: Hudobná zložka v pohybovo-dramatickom prejave dieťaťa so zameraním na využitie v základnej umeleckej škole

Bc. 2009/8                 

Izraelová D.: Význam a prínos speváckej súťaže Mikuláša Schneidra Trnavského pre umelecký rast pre študentov spevu

Bc. 2009/9                 

Jakubová Ľ.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Košice – Západ

Bc. 2009/10               

Jarabicová - Golisová A.: Základná umelecká škola Jozefa Potočára v Čadci

Bc. 2009/11               

Knapiková, M.: Ľudová hudobná kultúra v obci Plavnica

Bc. 2009/12               

Kummer F.: Zrod a vývoj klavíra v rokoch 1709 - 1770

Bc. 2009/13               

Lehocký M.: Gitara – najpopulárnejší hudobný nástroj, záujem o ňu ako pozitívna realizácia v dnešnom svete

Bc. 2009/14               

Mikundová Z.: Jozef Suk a jeho klavírna tvorba

Bc. 2009/15/I.            

Olejníková M.: Organy v Prešove

Bc. 2009/15/II.          

Olejníková M.: Organy v Prešove

Bc. 2009/15/III.        

Olejníková M.: Organy v Prešove

Bc. 2009/16               

Pilná E.: Interpretácia sopránového partu od G. F. Händla v oratóriu Mesiáš

Bc. 2009/17/I.            

Plevák, J.: Organy na povodí Bielej vody a ich súčasný stav

Bc. 2009/17/II.          

Plevák, J.: Organy na povodí Bielej vody a ich súčasný stav

Bc. 2009/18               

Sabadková, L.: Ľudová hudobná kultúra v Nemšovej

Bc. 2009/19               

Sádovská M.: Vznik a vývoj slovenského muzikálu a filmu

Bc. 2009/20               

Sontágová J.: Cirkevná hudba v meste Prešov

Bc. 2009/21               

Škrváňová A.: Vznik a vývoj oratória

Bc. 2009/22               

Ťavodová J.: Pieseň Bohuslava Martinů a jej využitie pedagogickom procese v ZUŠ.

Bc. 2009/23               

Vagáňová T.: Vývoj a tradície zborového spevu na Kysuciach.

Bc. 2009/24               

Vaňová M.: ZUŠ Dezidera Kardoša a jej prínos pre kultúrny život mesta Bánovce nad Bebravou.

Bc. 2009/25/I.            

Vargová H.: Folklórne prvky v tvorbe Franza Liszta.

Bc. 2009/25/II.          

Vargová H.: Folklórne prvky v tvorbe Franza Liszta.

Bc. 2009/26               

Žiačiková J.: Romantická pieseň v tvorbe Antonína Dvořáka.

Bc. 2009/27               

Fukasová, M.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Spišské Podhradie.(dodatočne zaregistrovaná)

chýba                        

Pollák, M.: Folklórny život v okolí Levoče so zameraním na súbor Levočan.

 

Bc. 2010

 

Bc. 2010/1                  

Bandurová, E.: Komparácia vybraných vydaní a nahrávok  temperovaného klavíra J. S. Bacha

Bc. 2010/2/I.             

Bohucký, M.: Organy vo farnostiach Tvrdošín a Námestovo

Bc. 2010/2/II.            

Bohucký, M.: Organy vo farnostiach Tvrdošín a Námestovo

Bc. 2010/3/I.             

Girgová, P.: Ľudová hudobná tradícia v obci Lendak

Bc. 2010/3/II.            

Girgová, P.: Ľudová hudobná tradícia v obci Lendak

Bc. 2010/4/I.             

Hájniková (Gärtnerová) Z.: Vokálno-intonačné činnosti v hudobnej náuke na 1. stupni ZUŠ

Bc. 2010/4/II.            

Hájniková (Gärtnerová) Z.: Vokálno-intonačné činnosti v hudobnej náuke na 1. stupni ZUŠ

Bc. 2010/5/I.             

Hudeková, M.: Folklórne tradície v obci Čičmany

Bc. 2010/5/II.            

Hudeková, M.: Folklórne tradície v obci Čičmany

Bc. 2010/6/I.             

Hypiusová (Kulichová), Z.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Prievidza.

Bc. 2010/6/II.            

Hypiusová (Kulichová), Z.: Stav liturgickej hudby v dekanáte Prievidza.

Bc. 2010/7/I.             

Ilečko, T.: Progresívne tendencie v modernej populárnej hudbe 60.a 70. rokov 20. storočia

Bc. 2010/7/II.            

Ilečko, T.: Progresívne tendencie v modernej populárnej hudbe 60.a 70. rokov 20. storočia

Bc. 2010/8/I.             

Jasenčáková (Eckertová), I.: Stav liturgickej hudby vo farnosti Lendak

Bc. 2010/8/II.            

Jasenčáková (Eckertová), I.: Stav liturgickej hudby vo farnosti Lendak

Bc. 2010/9/I.             

Kovalčíková, Z.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho inštrumentálna tvorba pre deti

Bc. 2010/9/II.            

Kovalčíková, Z.: Hudobný skladateľ Milan Novák a jeho inštrumentálna tvorba pre deti

Bc. 2010/10/I.           

Mažáriová, M.: Folklórny súbor Lúčik, vznik, činnosť a prínos v rámci spoločenského a kultúrneho rozvoja mesta Turčianske Teplice

Bc. 2010/10/II.          

Mažáriová, M.: Folklórny súbor Lúčik, vznik, činnosť a prínos v rámci spoločenského a kultúrneho rozvoja mesta Turčianske Teplice

Bc. 2010/11/I.           

Pavličková, Z.: ,,Neznáma“ klavírna tvorba Franza Liszta

Bc. 2010/11/II.          

Pavličková, Z.: ,,Neznáma“ klavírna tvorba Franza Liszta

Bc. 2010/12/I.           

Pecuchová, K.: Folklórne tradície v bardejovskom okrese

Bc. 2010/12/II.          

Pecuchová, K.: Folklórne tradície v bardejovskom okrese

Bc. 2010/13/I.           

Pišteková, Z.: Význam Chopinových mazuriek v klavírnej literatúre

Bc. 2010/13/II.          

Pišteková, Z.: Význam Chopinových mazuriek v klavírnej literatúre

Bc. 2010/14/I.           

Rakár, M.: Organy v dekanáte Liptovský Mikuláš

Bc. 2010/14/II.          

Rakár, M.: Organy v dekanáte Liptovský Mikuláš

Bc. 2010/15/I.           

Tóthová, R.: Princíp tvorivosti a aktivity v hudobnej výchove

Bc. 2010/15/II.          

Tóthová, R.: Princíp tvorivosti a aktivity v hudobnej výchove

Bc. 2010/16/I.           

Vojková, N.: Folklórne tradície v obci Krpeľany

Bc. 2010/16/II.          

Vojková, N.: Folklórne tradície v obci Krpeľany

Bc. 2010/17               

Záhorská (Kostolenská) Lenka: Vznik a vývoj kantáty v období baroka

chýba                         

Brtková, L.: Folklórne tradície v obci Martinček

chýba                         

Križanová, A.: Rajecká dolina a jej folklórne zvyky so zameraním na Rajeckú Lesnú

chýba                         

Kušnírová, S.: Slovenská ľudová kultúra Krásnej Lúky a jej okolia

 

Bc. 2011

 

Bc. 2011/1                 

Balážecová, V.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do databázy Cantus (ff. 131-195).

Bc. 2011/2                 

Benko, Z.: Klavírna tvorba B. Bartóka inšpirovaná slovenskou ľudovou hudbou

Bc. 2011/3                 

Bistarová, M.: Interpretačný pohľad na Beethovenovu Sonátu ,,Appassionata“ op. 57

Bc. 2011/4/I.             

Brišová, I.: Súčasné možnosti prezentácie speváckych zborov v oravskom regióne

Bc. 2011/4/II.            

Brišová, I.: Súčasné možnosti prezentácie speváckych zborov v oravskom regióne

Bc. 2011/5                 

Dančová, L.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do atabázy Cantus (ff. 66-130.)

Bc. 2011/6                 

Dobrovič, M.: Liturgické spevy vo farnosti Klčov po roku 1989.

Bc. 2011/7                 

Duda, J.: Živá tradícia spevov využívaných pri slávení liturgie eucharistie v byzantsko-slovanskom obrade na Východnom Slovensku.

Bc. 2011/8                 

Fernezová, Z.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do databázy Cantus (ff. 1-65).

Bc. 2011/9                 

Gödri, J.: Život a dielo Jána Valacha

Bc. 2011/10               

Horáčková, I.: Charles Valentin Alkan - zabudnutý klavírny génius 19. storočia

Bc. 2011/11               

Ilko, M.: Hudobná analýza a zápis spevov Spišského antifonára do databázy Cantus (ff. 196-260).

Bc. 2011/12               

Ištván, M.: Hudobný život Skačianskej farnosti.

Bc. 2011/13               

Karcolová, A.: Duchovná pieseň v tvorbe slovenských skladateľov 20.storočia a jej využitie v pedagogickom procese na ZUŠ

Bc. 2011/14               

Krajčovičová, J.: Špecifiká vyučovania klasického a moderného spevu v ZUŠ

Bc. 2011/15               

Kukľová, M.: Využitie árií antiche v pedagogickom procese v ZUŠ

Bc. 2011/16               

Milo, M.: Legendy rockovej hudby 60. a 70. rokov minulého storočia a ich význam v súčasnosti

Bc. 2011/17               

Molová, K.: Význam súťaží v oblasti klavírneho dua pre mladú hudobnú  generáciu. Dvořákov Lipník a Per quattro mani

Bc. 2011/18               

Poláčková, L.: F. Liszt ako klavirista a skladateľ

Bc. 2011/19               

Stanková, G.: Dejiny ZUŠ v Spišskom Podhradí

Bc. 2011/20               

Uličný, T.: Zvyšovanie efektivity husľovej hry na základnom stupni s využitím českých a slovenských husľových škôl

Bc. 2011/21               

Vargová, M.: Zbigniew Preisner – život a tvorba

Bc. 2011/22               

Záhradník, J.: Píšťalový organ vo farnosti Klčov

Bc. 2011/23               

Lichvanová, M.: Detská klavírna tvorba Eugena Suchoňa pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia (dodatočne zaregistrovaná)

 

Bc. 2012

 

Bc. 2012/1                 

Pašková, M.: Dejiny duchovnej hudby v Liptovskom Mikuláši

Bc. 2012/2                 

Priesolová, M.: Hudobný život v meste Ružomberok so zameraním na  súčasnosť

Bc. 2012/3                 

Pustowková, E.: Umelecká spolupráca M. Lapšanského a P. Toperczera v oblasti klavírneho dua

Bc. 2012/4                 

Reľovská, M.: Študijný odbor 02287-spev na Konzervatóriu v Košiciach       

Bc. 2012/5                 

Spišáková, M.: Tvorba slovenských skladateľov pre klavírne duo a jej využitie v komornej hre na ZUŠ a konzervatóriách

Bc. 2012/6                 

Šimková, J.: Ľudové piesne v pedagogickom procese v ZUŠ a ich využitie v dramatickom pásme výchovných koncertov

Bc. 2012/7                 

Tóthová, I.: Činnosť Kruhov priateľov hudby na Slovensku ako významný kultúrno-osvetový fenomén

Bc. 2012/8                 

Uhrinová, M.: Hudobné podujatia organizované v letohrádku Dardanely v Markušovciach v rokoch 1985-2010                 

Bc. 2012/9                 

Uličná, L.: Folklórne tradície v obci Martinček

Bc. 2012/10               

Zuberská, K.: Tridsať rokov ZUŠ v Tvrdošíne

Bc. 2012/11               

Pavligová, S.: História a súčasnosť speváckeho zboru Laudamus (dodatočne zaregistrovaná)

Bc. 2012/12               

Ščigulinská, I.: ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Lubovni (dodatočne zaregistrovaná)

Bc. 2012/13               

Vaňugová, J.: Hudobno-folklórne tradície v obci Zuberec(dodatočne zaregistrovaná)

 

Bc. 2013

 

Bc. 2013/1

Bačkor, M.: Vladimír Grieš – výrobca ľudových hudobných nástrojov z dolného Liptova

Bc. 2013/2

Bieľaková, M.: Ľudové hudobné tradície goralských rodín v Lendaku

Bc. 2013/3

Herdová, A.: Charakteristické prvky J. Hatríka, I. Zeljenku a i. Valentu v klavírnej tvorbe pre deti

Bc. 2013/4

Horváthová, H.: Pedagogický profil Ludmily Šomorjaiovej

Bc. 2013/5

Kurtulík, M.: Amatérske hudobné zoskupenia v meste Ružomberok so zameraním na súčasnosť

Bc. 2013/6

Reichlová, M.: George Gerschwin ako inšpirácia v klavírnej tvorbe Vlastimila Lejseka

Bc. 2013/7

Sameliaková, A.: Klavírne prelúdia v tvorbe F. Chopina a C. Debussyho

Bc. 2013/8

Svrčková, S.: Vybrané árie antiche v pedagogickom procese na II. stupni ZUŠ

Bc. 2013/9 

Šnapko, M.: Univerzitný zbor Benedictus z pohľadu jeho člena

Bc. 2013/10

Štrbka, J.: Stav liturgickej hudby vo vybraných farnostiach spišskoštiavnického dekanátu

 

Bc. 2014

 

Bc. 2014/1      

Cibulková, E.: Hudobné podujatia organizované Galériou Ľudovíta Fullu v Ružomberku po roku 1990

Bc. 2014/2      

Gottsteinová, D.: Hnúšťanský akord – vedomostná súťaž žiakov ZUŠ na Slovensku v predmete hudobná náuka

Bc. 2014/3      

Kentoš, M.: Význam spoločenských aktivít speváckych zborov pri motivácii ich členov

Bc. 2014/4      

Kordiaková, M.: Osobnosť učiteľa klavíra na ZUŠ a jeho spolupráca s rodičmi

Bc. 2014/5      

Novikas, A.: Nury Chalmamedov – skladateľ ,,očarený púšťou“

Bc. 2014/6      

Polomská, V.: Bojnická perla – celoslovenská súťaž v populárnom speve

Bc. 2014/7      

Popaďáková, T.: Folklórne tradície v obci Parchovany

Bc. 2014/8      

Sobolčíková – Chodelková, L.: História a súčasnosť speváckeho oddelenia Základnej umeleckej školy Michala Vileca v Bardejove

Bc. 2014/9      

Vandžurová, M.: 20 rokov Zboru sv. Cecílie pri Dóme sv. Alžbety v Košiciach

Bc. 2014/10    

Várošová, A.: 10. Výročie ŠUČ – celoslovenskej súťaže s medzinárodnou účasťou

 

Bc. 2015

Bc. 2015/1 Capková M.: Súťaže hudobných odborov organizované štátnymi ZUŠ v Žilinskom kraji

Bc. 2015/2 Čertík, P.: Organy v dekanáte Prievidza

Bc. 2015/3 Fudalyová J.: Ľudové tradície a zvyky v goralskej oblasti severného Spiša

Bc. 2015/4 Janotková, E.: Igor Dibák v kontexte súčasnej slovenskej tvorby

Bc. 2015/5 Kamenická, A.: Vývoj interpretácie Chopinových etúd od roku 1927 po súčasnosť

Bc. 2015/6 Kopecká, M.: História a súčasnosť Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi so zameraním na spevácke oddelenie

Bc. 2015/7 Lucká, S.: Prehľad hudobno-kultúrnych podujatí v regióne Liptov a Orava

Bc. 2015/8 Nehila, O.: História a súčasnosť speváckeho oddelenia Základnej umeleckej školy v Sabinove 

Bc. 2015/9 Pekarčík, P.: Litánie ako hudobný druh

Bc. 2015/10 Piekielnicka, M.: História a súčasnosť liturgickej hudby v etiópskej cirkvi

Bc. 2015/11 Salva, L.: Píšťalový organy v novostavbách kostolov na Slovensku po roku 1989

Bc. 2015/12 Turáková, A.: Hudobný život v Lipanoch so zameraním na súčasnosť

Bc. 2015/13 Valachová, J.: Metodické postupy naštudovania detských piesní v anglickom jazyku pre deti predškolského a mladšieho školského veku.(PEP)

Bc. 2015/14 Vilhanová, M.: Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve

Bc. 2015/15 I. Líšková, O.: Hudba v živote Hildegardy von Bingen

Bc. 2015/15 II. Líšková, O.: Hudba v živote Hildegardy von Bingen

 

Bc. 2016

Bc. 2016/1 Jančáryová, G.: Klavírna tvorba Pavla Kršku

Bc. 2016/2 Lučanová, K.: Hudba ako sprievodca vývinom osobnosti dieťaťa

Bc. 2016/3 Milčáková, Ľ.: História a súčasnosť medzinárodnej klavírnej súťaže Petra Toperczera v Košiciach

Bc. 2016/4 Petrasová, J.: Význam klavíra vo vybraných kantátach Bohuslava Martinů (Otvírání studánek, Mikeš z hor)

Bc. 2016/5 Petriľáková, M.: Pieseň v divadelných rozprávkach na hrade Ľubovňa          

Bc. 2016/6 Pisarčíková, M.: Implementácia nových liturgických spevov do hudobno-liturgickej praxe v dekanáte Námestovo

Bc. 2016/7 Szárazová, N.: Vybrané klavírne školy a ich uplatnenie na ZUŠ