Rozširujúce štúdium (3.ročné)

 

Rozširujúce štúdium 3. ročné

ZP 2015

ZP 2015/1/I. Mgr. ŠULOVÁ, Zuzana: Vývoj a tradície zborového spevu v Brezne

ZP 2015/1/II. Mgr. ŠULOVÁ, Zuzana: Vývoj a tradície zborového spevu v Brezne

ZP 2015/2 Mgr. Zuzana Kolejáková: Pedagogická interpretácia hudobného diela na hodinách hudobnej náuky v ZUŠ

ZP 2016

ZP 2016/1 Mgr. ANDERKOVÁ Kvetoslava: Stav liturgickej hudby vo vybraných farnostiach dekanátu Solivar

ZP 2016/2 Mgr. DUBOVEC Branislav: Antonio Vivaldi – skladateľ a pedagóg