Foto a video archív

Ponúkame k nahliadnutiu niekoľko záberov z našich vystúpení a iných aktivít. Na prehliadanie vlastných záznamov vyberte niektorý z archívov v hlavnej ponuke. Na zobrazenie záznamov uložených na externých doménach, kliknite na niektorý z odkazov nižšie.

Koncert doktorandov Katedry hudby pri príležitosti sviatku sv. Cecílie, 22. 11. 2010 (video) 

Koncert z tvorby Pavla Kršku v Evanjelickom a.v. kostole, 25. 10. 2010 (foto)

Koncert z tvorby Pavla Kršku v Evanjelickom a.v. kostole, 25. 10. 2010 (video)