Dôležitá informácia:

Druhé kolo prijímacích talentových skúšok sa uskutoční 8.9.2016 o 9:00 hod.

 

Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii – bakalársky študijný program v dennej forme

Podmienky nájdete tu:

Bc_Ucit_hud_vychovy_v_kombinacii_prijimacky.docx (12,7 kB)

 

 

Učiteľstvo hudobného umenia - jednopredmetový bakalársky študijný program so zameraním: hra na organe, hra na klavíri a sólový spev v dennej a externej forme

Podmienty nájdete tu:

Bc_Ucit_hud_umenia_jednopredmetove.docx (14,2 kB)