Dôležitá informácia:

Druhé kolo prijímacích talentových skúšok sa uskutoční 8.9.2016 o 9:00 hod.

 

 

Učiteľstvo hudobnej výchovy v kombinácii – magisterský študijný program v dennej forme

Podmienky nájdete tu:

Mgr_Ucit_hud_vychovy_v_kombinacii_prijimacky.docx (13,8 kB)

 

Učiteľstvo hudobného umenia - jednopredmetový magisterský študijný program so zameraním: hra na organe, hra na klavíri a sólový spev v dennej a externej forme

Podmienky nájdete tu:

Mgr_Ucit_hud_umenia_jednopredmetove.docx (14,9 kB)