Katedra hudby  Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity   v  Ružomberku  a Občianske združenie VZDELÁVANIE UMENÍM - EduArt

Vás

v dňoch 10.-12. apríla 2017

pozývajú

na XIV. ročník celoslovenskej súťaže

Študentská umelecká činnosť

s medzinárodnou účasťou.

 

Súťaž je určená študentom vysokých škôl pedagogického smeru ( I., II. kategória) a študentom 3. a 4. ročníkov stredných škôl (resp. študentom septimy a oktávy osemročných gymnázií), ktorí navštevujú ZUŠ (III. kategória). Súťaž bude prebiehať v piatich odboroch: hra na klavíri, hra na organe, sólový spev, komorný spev, štvorručná hra na klavíri. 

Prihlásiť sa je treba do konca februára!!!

Online prihláška sa nachádza na www stránke súťaže ŠUČ v priečinku Propozície 2017: https://sucruzomberok-sk.webnode.sk