Adventný koncert zboru Benedictus a Scholy cantorum

13.12.2010 12:45

 12.12.2010, 18.00 h.

Jezuitský kostol

súčasťou koncertu bol

Absolventský koncert dirigentov bakalárskeho štúdia Cirkevnej hudby na Katedre hudby