Diplomový koncert

30.01.2013 10:07

 

Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku

Dátum: 3.mája 2012

Diplomový koncert Nadeždy Vojtkovej a Jany Žiačikovej, študentiek odboru Hudobné umenie – Spev.