F. X. Zomb (1779 - 1823) - Mariánske antifóny

10.05.2017 15:00

F. X. Zomb (1779 - 1823) - Mariánske antifóny je notová publikácia obsahujúca 27 vokálno-inštrumentálnych skladieb, určených pre miešaný zbor, sólové hlasy, dvoje huslí, violončelo, basso continuo, v niektorých častiach aj dvojicu lesných rohov. Publikácia je určená pre dirigentov a interpretov – profesionálov i amatérov, ktorí sa venujú interpretácii vokálno-inštrumentálnych diel v obsadení pre miešaný zbor, sólové hlasy a komorné inštrumentálne zoskupenie. Publikáciu možno zakúpiť v predajni kníh na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok).