Hudobno-tvorivé dielne

28.04.2011 09:29

15. apríl 2011, Koncertná sála P210,

Vedúci: prof. Juraj Hatrík