Interpretačné kurzy 2011

10.02.2012 10:08

Sólový spev: Tomasz Jarosz (Poľsko)

Hra na organe: Stefan Baier (Nemecko)

Hra na klavíri:   Franz Prechtl (Nemecko)