Interpretačné kurzy zo spevu

30.11.2010 10:04

 18.-19.2010, Sieň rektorov,

Vedúci kurzov: dr. Pawel Sobierajski