Komorný spevácky koncert

30.01.2013 10:01

 

Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku

Dátum: 12. apríla 2012

V programe zazneli piesne a árie v podaní študentov Katedry hudby.