Koncert doktorandov

30.01.2013 10:51

 

Sieň rektorov Rektorátu KU v Ružomberku

Dátum: 20. novembra 2012

Koncert doktorandov bol sprievodným podujatím konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov – Musica et educatio IV.