Konferencia a koncert pri príležitosti 200-ého výročia narodenia Franza Liszta

10.02.2012 12:15

 

Konferencia ,,Franz Liszt a jeho vplyv na novú generáciu klaviristov“
a koncert
,,Vianočné impresie. Franz Liszt – klasicky a populárne “
 
Dňa 12. decembra 2011 sa na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku konala, vďaka podpore Grantovej agentúry pedagogickej fakulty KU, konferencia pod názvom ,,Franz Liszt a jeho vplyv na novú generáciu klaviristov“ . Franz Liszt - geniálny skladateľ, pedagóg, podľa mienky vtedajšieho obecenstva najväčší klavirista všetkých čias, ktorý napĺňal koncertné sály, intelektuál, kozmopolita, veľký cestovateľ. V dejinách klavírneho interpretačného umenia vytvoril novú éru, ktorá výraznýmspôsobom ovplyvnila generácie mladých klaviristov. Franz Liszt predstavuje vrchol romantickej klavírnej tvorby a je príťažlivým materiálom pre odbornú literatúru či beletriu. Cieľom konferencie, ktorá sa konala pri príležitosti 200 – stého výročia narodenia skladateľa, bolo komplexné zhodnotenie životného a tvorivého profilu skladateľa. Konferencia bola aktuálnou odozvou na podujatia, ktoré sa organizujú po celom svete v tomto roku, venovanom tvorbe Franza Liszta.
 

Harmonogram konferencie: pondelok 12. decembra 2011

 

Záber z konferencie
 

Prednášky

Prof. MgA. René Adámek

(PdF OU v Ostrave)

    Franz Liszt: Concerto Pathétique (interpretační a pedagogicko - analytické poznámky)

Mgr.art Eva Cáhová - Kosorínová ArtD. (AMU v Banskej Bystrici)

    Komplementarita inšpiračných momentov  z  tvorby Franza Liszta  a  individuálneho kompozičného štýlu  v klavírnej skladbe Petra Špiláka…with Franz Liszt

Mgr. art. Martin Jurčo, PhD.

(PF KU v Ružomberku)

    Franz Liszt  - klavírne etudy v rôznych podobách

Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD.

(FHV ŽU v Žiline)

    Interpretačná analýza skladieb Franza Liszta

PaedDr. Jaroslava Šimerková, ArtD.

(PF KU v Ružomberku)

    Prínos Franza Liszta do vývoja klavírneho umenia
 
    Súčasťou konferencie bol klavírny recitál, venovaný tvorbe Franza Liszta, ktorý niesol názov ,,Vianočné impresie. Franz Liszt – klasicky a populárne “. Konal sa 7. decembra 2011 v kine Kultúra. Pozostával z diel Franza Liszta, avšak nielen v ich klasickej podobe, ale aj v divácky atraktívnom, modernom prevedení. Na koncerte vystúpili klavírni interpreti, rodáci z Ružomberka, ktorých kvality ocenili aj v zahraničí: Jaroslava Šimerková a Jozef Hollý. Koncert, na realizácii ktorého sa okrem tímu Jaroslavy Šimerkovej a Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku výraznou mierou podieľalo mesto Ružomberok, bol zaradený do cyklu vianočných akcii –Ružomberský adventný kalendár 2011.
Interpretačné majstrovstvo Jaroslavy Šimerkovej sa opäť naplno prejavilo v dokonalom technickom zvládnutí, v premyslenej výstavbe, schopnosti preniknúť do obsahu interpretovaného diela a vo vysokej kultúre tónu. V jej prevedení sa odzrkadlila lyričnosť, spevnosť a poetičnosť v pomalých častiach diel Franza Liszta. Svoju brilantnú techniku, v ktorej nebolo cítiť ani najmenšie zaváhanie preukázala vo veľmi náročnom diele Mephisto
Waltz No. 1. Neutíchajúcim Standing Ovation si poslucháči vyžiadali prídavok v podobe exceletne zvládnutej Etudy c mol op. 25, č. 12 Fryderyka Chopina.
Spôsob, akým Jozef Hollý predkladá klasické skladby vo vlastnej, modernej, poslucháčsky príťažlivej forme, je momentálne na slovenskej hudobnej scéne ojedinelý. Svojim umením sa dokáže prihovoriť širokému publiku rôzneho veku, od mladších vekových kategórií až po náročnú klientelu stredného a vyššieho veku.
Na záver koncertu sólisti zaradili prídavok – improvizáciu na vianočnú pieseň Rolničky, ktorým roztlieskali plnú sálu poslucháčov, ktorí z koncertu odchádzali plní nezabudnuteľných dojmov. Vzhľadom na vypredanú sálu, v ktorej sa koncert konal a výkony oboch umelcov možno povedať, že bol mimoriadnym obohatením kultúrneho a spoločenského života mesta a preto prajeme Ružomberku mnoho podobných úspešných podujatí.
 
PaedDr. Miriam Matejová, PhD.
 
 
Program koncertu ,,Vianočné impresie. Franz Liszt klasicky a populárne“
 
Jaroslava Šimerková:
Franz Liszt: Concert études „Un Sospiro“
Franz Liszt: Vallée d' Obermann
Jozef Hollý:
Franz Liszt: Grandes études de Paganini: No. 3 La Campanella v úprave Jozefa Hollého
Franz Liszt: Liebesträume No.3
Jaroslava Šimerková:
Franz Liszt: Sonett di Petrarca 104
Franz Liszt: Mephisto Waltz No. 1
Jozef Hollý:
Fryderyk Chopin: Revolutionary Etude op 10 no 12 v úprave Jozefa Hollého
Franz Liszt: Grandes études de Paganini: No.6 Paganini's 24 Caprices
 
 
Plagát