Konferencia Ars et educatio III.

08.10.2016 17:34

V dňoch 22.-23.11.2016 sa bude konať vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Ars et educatio III. 

Podrobnejšie informácie i program sú zverejnené tu: https://umenievedukacii-sk.webnode.sk/o-nas/

Študentom dávame do pozornosti predovšetkým hudobné dielne pod vedením PaedDr. Aleny Tichej, Ph.D.