Muzikologická konferencia

21.06.2011 11:34

Muzikologická konferencia na tému mariánskych spevov  „O Maria, laude digna“,

3. - 4. máj 2011,  Sieň rektorov rektorátu Katolíckej univerzity

Program konferencie