Predmety Dejiny slovenskej hudby a Jazz a moderná populárna hudba

18.09.2017 13:42

Predmety

Dejiny slovenskej hudby

a

Jazz a moderná populárna hudba

budú prednášané blokovo v termínoch:

 

piatok 24. novembra 2017 14:00-18:00

sobota 25. novembra 2017 8:00-12:00

 

a

 

piatok 8. decembra 2017 14:00-18:00

sobota 9. decembra 2017 8:00-12:00.

 

 

 

doc. Z. Zahradníková, PhD.