Prednáška „Problematika interpretácie klavírnych skladieb R. Schumanna a F. Chopina“

15.11.2010 11:03

 11.11.2010

Prednášajúci: prof. Atilla Pless