Schole cantorum KU udelili prestížnu Cenu Fra Angelica

18.02.2015 14:58

Rada Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre vedu, vzdelanie a kultúru už trinásť rokov oceňuje popredných umelcov, vedcov a teoretikov, ktorí vo svojej tvorbe, v práci, ale aj v živote vyznávajú kresťanské hodnoty a princípy. Pri príležitosti sviatku blahoslaveného Fra Angelica, patróna umelcov, bola v oblasti hudobného umenia ocenená aj Schola cantorum, vokálne teleso z Katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity (PF KU) v Ružomberku za prínos pri tvorbe, šírení a uchovávaní kresťanských hodnôt v kultúre a umení na Slovensku.

Podujatie sa konalo v predvečer sviatku blahoslaveného Fra Angelica dňa 17. februára 2015. Začalo slávnostnou sv. omšou o 16:30 hod. v bratislavskom Jezuitskom kostole, ktorú celebroval arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský a latinskými gregoriánskymi spevmi ju sprevádzala Schola cantorum KU. Program pokračoval v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, kde predseda Rady pre vedu, vzdelanie a kultúru pri KBS Mons. František Rábek odovzdal desať Cien Fra Angelica 2014 umelcom a umeleckým združeniam v kategóriách slovesné umenie, výtvarné umenie a hudobné umenie. Týmto prestížnym oceňovaním sa každoročne prejavuje uznanie členom umeleckej obce zo strany Katolíckej cirkvi za to, že v čase úpadku kultúry, globalizácie, komercionalizácie a liberalizmu neváhajú i napriek silnejúcemu tlaku presadzovať vo svojej tvorbe kresťanské myšlienky a hodnoty.

Scholu cantorum v roku 1999 založila a dodnes vedie umelecká vedúca doc. Janka Bednáriková, absolventka Pápežského inštitútu saklrálnej hudby v Ríme. Vokálne teleso sa venuje interpretácii autentického gregoriánskeho chorálu, ako aj súčasného liturgického spevu slovenských i zahraničných autorov. Jej poslaním je vzbudzovať a prehlbovať záujem o duchovné hodnoty prostredníctvom meditatívneho monodického spevu, ktorého obsahovým prameňom je Sväté Písmo. Schola vystupuje na bohoslužbách a na koncertoch duchovnej hudby doma i v zahraničí.

 

Ivana Vernusová (Katedra hudby PF KU v Ružomberku)

Foto: Anton Kulan, t2.sk