Týždeň vedy a techniky

30.01.2013 10:57

 

5. – 9. 11. 2012 Týždeň vedy a techniky na KU v Ružomberku.

V rámci toho na Katedre hudby sa konali prednášky:

o    8:00 – 8:45                doc. ThDr. ArtLic. Rastislav Adamko, PhD. m.prof. KU

o    8:50 – 9:35                Mgr.art. Miroslava Pastorková, PhD.

o    9:40 – 10:25              Mgr.art. Stanislav Bartko, ArtD.

o    10:30 – 11:15            Mgr. Rastislav Podpera, PhD.