UČITEĽSTVO PREDMETU HUDOBNÉ UMENIE A CIRKEVNÁ HUDBA

11.09.2012 00:00

 

 

2. učiteľstvo predmetu hudobné umenie a cirkevná hudba

 

Katedra:    Katedra hudby              

Vedúci katedry: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m prof. KU

Garanti:

1. učiteľstvo predmetu hudobné umenie                              doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD.     

2. učiteľstvo predmetu hudobné umenie a cirkevná hudba    prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

3. učiteľstvo predmetu hra na klávesové nástroje

(klavír, organ) a hudobné umenie                                        doc. MgA. René Adámek,

4. učiteľstvo predmetu spev a hudobné umenie                    doc. Agnieszka Monasterska, ArtD.

 

Podmienky na prijímacie pohovory:

- hra na organe:

                        - 1 skladba – spracovanie chorálu

- 1 skladba J. S. Bacha

                        - 1 skladba z obdobia romantizmu

                        - hra ordinária z LS I

- hra na klavíri (spamäti):

                        - 2 piesne s harmonickým sprievodom

                        (1 ľudová a 1 umelá pieseň z učebnice HV 5.-7. ročník)

- pedagogický výstup:

                       -  vyučovanie piesne z 15 vybraných piesní z učebnice HV 5.- 7. ročník ZŠ

 

ZOZNAM PIESNÍ

 

Učebnica Hudobnej výchovy  5

1. Keby mala rozum stonožka – str. 7

2. Sedela na vŕšku – str. 17

3. A tá polka – str. 32

4. Kázala mi mati – str. 32

5. Žbirka: Tvoj svet je môj – str. 37

 

Učebnica Hudobnej výchovy  6

1. Mozart: Túžba po jari – str. 33

2. Santa Lucia – str.  53

3. Glory, Glory Hallelujah – str. 63

4. Lully: Keď mesiačik svietil – str. 73

5. Počúvajte bratia – str.75

 

Učebnica Hudobnej výchovy  7

1. Red River Valle – str. 40

2. Presley: Love me Tender – str. 56

3. Beatles: All my loving – str. 56

4. Išeu Macek do Mauacek – str. 73

5. Veruže mi zahraj – str. 74

 

 

Príbuzné študijné odbory, z ktorých sa prijíma  na daný študijný odbor (program), keď ide o magisterský stupeň štúdia:

    Bakalársky študijný program zameraný na cirkevnú hudbu na Hudobnej fakulte VŠMU alebo AU.