Archív článkov

12.02.2015 10:40
Katedra hudby PF KU v Ružomberku zorganizovala dňa 11.februára 2015 koncert s názvom Musica nova spiritualis, ktorý sa uskutočnil v priestoroch kostola Povýšenia sv. kríža v Ružomberku. Program tvorili nové duchovné kompozície súčasných slovenských skladateľov, vytvorené priamo na...
14.11.2014 09:06
  Schola cantorum Katolíckej univerzity v Ružomberku Charakteristika   Schola cantorum Katolíckej univerzity vznikla na pôde Katedry hudobnej výchovy niekdajšieho Katecheticko-pedagogického inštitútu sv. Ondreja Žilinskej univerzity v Ružomberku. Prvotnú myšlienku...
18.03.2014 22:48
XIII. ročník interpretačnej súťaže s medzinárodnou účasťou. prop. SUC 2016.doc prop. SUC 2016 anglicky (1).docx ŠUČ  
18.03.2014 22:45
Kurz pre chrámových organistov a kantorov - Ružomberok 2016
23.09.2013 09:28
Terchová , 7.-12. Júla 2013
23.09.2013 09:27
7. mája 2013
23.09.2013 09:26
Dňa 29. apríla 2013 všetkých sympatizantov peknej a hodnotnej hudby pozýva na vedeckú konferenciu s názvom "ANTON ASCHNER v kontexte slovenskej duchovnej hudby 18. storočia". Konferencia sa uskutoční v Sieni rektorov Rektorátu KU v čase od 11:00 do 17:00 hod. V rámci konferencie je o 19:00...
06.09.2013 10:27
  International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC)   ISME World Conference on Music Education - International Society for Music Education (ISME.org)   ISME Regional European Conference - International Society for Music Education (ISME.org)   “The Reflective...
06.09.2013 10:21
Návrh tém dizertačných prác pre doktorandské štúdium v študijnom odbore 1.1.10 Odborová didaktika v študijnom programe Didaktika hudby pre prijímacie pohovory na doktorandské štúdium   prof. Mgr. art. Irena Medňanská, PhD....
06.09.2013 10:18
Študijná a pedagogicko-vzdelávacia činnosť kredity absolvovanie povinného alebo voliteľného predmetu 8 vlastná pedagogická činnosť doktoranda ( 4 hodiny týždenne za semester) 6 autorstvo alebo...
Záznamy: 11 - 20 zo 85
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>